Det här är mjölby-
moderaterna

Nominerade till Fullmäktige 2022-26: 

 1. Lars-Åke Pettersson, Västra Harg
 2. Mats Allard, Västra Harg
 3. Margareta Toorell, Hogstad
 4. Kristin Henrysson, Bjälbo
 5. Nina Stenmark, Mantorp
 6. Joakim Fransson, Mjölby
 7. Magnus Liwing, Mantorp
 8. Janne Ståhlberg, Mantorp
 9. Mia Andersson, Spångsholm
 10. P-O Lindelöf, Mjölby
 11. Ftsum Zemere, Mjölby
 12. Eva Lundqvist-Häll, Hogstad
 13. Tommy Borg, Mjölby
 14. Anders Andersson, Väderstad
 15. Fredrik Henrysson, Bjälbo
 16. Anette Ohlsson, Mjölby
 17. Ulla Karlsson, Mantorp
 18. Eva Lennartsson, Mjölby
 19. Irene Karlsson, Mjölby
 20. Jan-Erik Jeppsson, Normlösa
 21. Nils Grönlund, Mjölby

Politiska uppdrag 2018-2022
Kommunstyrelsen: Lars-Åke Pettersson 2:e vice ordförande 0730-748053, Mats Allard, Irene Karlsson, Lindhia Petersson
Bygg och räddningsnämnden:
PO Lindelöf 2:e vice ordförande, Torsten Ohlsson
Kultur & Fritidsnämnden:
Eva Lennartsson 2:e vice ordförande, Mia Andersson
Miljönämnden:
Lennart Karlsson 2:e vice ordförande, Fredrik Henrysson
Omsorg- och socialnämnden:
Margareta Toorell 2:e vice ordförande, Ulla Karlsson, Kristin Henrysson
Utbildningsnämnden:
 Nina Stenmark 2:e vice ordförande, Annette Ohlsson, Tommy Borg
Tekniska nämnden: Mats Allard 2:e vice ordförande, Jocke Fransson
Valnämnden: Jan-Erik Jeppsson 2:e vice ordförande, Lennart Karlsson
Kommunrevisionen: Yngve Welander ordförande, Thomas Sunnerfjord

Läs mer om Moderaterna i Östergötland

 

Kontakta Mjölbymoderaterna: