Vi kan låta landsbygden
leva och utvecklas!

Både besöksnäringen och den gröna näringen med allt från traditionellt jordbruk till jaktäventyr och naturstigar är starka näringsgrenar i vår kommun. Det är lätt att missa dynamiken på landsbygden om man bor i tätorten. Och från Stockholmshorisonten, där man tar storstadsbeslut för hela Sverige, är glesbygd mest exotiska avfolkningsbygder och skräpytor.

Moderaterna i Mjölby har en stark förankring i vår landsbygd. Många medlemmar är jordbrukare eller har sina rötter i byarna runt om i kommunen. Moderaterna i Mjölby vill starkt begränsa exploateringen på jordbruksmark i kommunen. Alla alternativ ska vara uttömda innan produktiv jordbruksmark tas i anspråk och undantag ska endast ges för samhällsviktiga exploateringar.

Det är viktigt att det finns förutsättningar att leva och bo även i de mer glesbefolkade delarna. För att det ska vara möjligt behöver barnfamiljerna både barnomsorg och skola och skolskjutsar inom rimliga avstånd för små barn. Telekommunikationer och bredband måste fungera för att det ska gå att bedriva moderna företag som jord- och skogsbruk är idag. Tryggheten för de äldre finns i larmfunktioner och fungerande telenät.

Landsbygden i vår kommun ligger geografiskt strategiskt bra för pendlare. Det är rimliga bilavstånd till närmaste tätort. Däremot är kollektivtrafiken ofta obefintlig och skolskjutsarna slutar efter 9:an. Ändå lockar gårdar och lantställen nya bosättare när de blir lediga, så länge servicen fungerar. Här finns förbättringar att göra.

Här kan du läsa vår motion om Landsbygdsutskott:

http://mjolbymoderaterna.se/wp-content/uploads/2021/03/Landsbygdsutveckling.pdf