Vi kan höja kvaliteten
i skolan

Högsta prioritet för skolan i Mjölby kommun är att höja resultaten i grundskolan.

Målsättningen är att alla elever som går ut 9:an ska vara behöriga till åtminstone ett gymnasialt yrkesprogram. 2021 var det knappt 83 % av eleverna som nådde behörighet, det borde vara minst 90 %. Vi vill satsa mer på kunskapsfokus i skolan och att tidigt sätta in insatser för de elever som inte når kunskapsmålen.

När gymnasieskolan i Mjölby kommun väljs bort av ungdomarna i kommunen är det allvarligt.

Det fria skolvalet ger ungdomar möjlighet att välja en utbildning som svarar mot intresse och ambition. Det innebär också att den kommunala skolan måste vara ett attraktivt alternativ med de program man erbjuder. Över 50 % av gymnasieungdomarna i Mjölby kommun väljer andra skolor än de egna kommunala. Vi tycker att det är en onödigt hög utströmning och vill satsa på att göra Mjölby gymnasium till ett första alternativ.

Skolan börjar i förskolan.

Mjölby har hög andel behörig pedagogisk personal i förskolan. Förskolan är mycket viktig för att möta barns olika sociala förutsättningar och lägga grunden för vidare skolgång. Vi anser också att öppen förskoleverksamhet är en viktig del i att minska segregationen.

Vi Moderater vill satsa på att utveckla en kunskapsskola där lärarna får ägna sig åt pedagogiskt arbete istället för administration och socialt stöd. Vi vill att skolan tar in lärarassistenter som både sköter administrativa sysslor och bistår eleverna i sociala frågor. Elevstödet ska generellt inte ligga på pedagogerna i annat än kunskapsrelaterade problem.