Vi kan skapa en
trygg ålderdom

Vi behöver alla hjälp och stöd i olika faser av livet. När vi är barn, när vi blir sjuka och när ålder gör oss svaga. Mer eller mindre beroende på omständigheter som vi ibland inte rår över. Alla medborgare ska känna sig trygga i att veta att samhället backar upp när det krisar. Naturligtvis har man ett eget ansvar och en egen frihet att välja sitt liv. Omsorg och socialtjänst är till stora delar lagreglerat. Men vi kan alltid förbättra oss och använda tillgängliga resurser lite smartare och lite effektivare för att hjälpa ännu fler ännu bättre. För det krävs att man har en ledning som har utvecklingsperspektiv och förändringsvilja. I vårt Trygghetslöfte finns flera av omsorgs- och äldrefrågorna och exempel på vad vi vill göra. Nu får vi ordning på Sverige och leder Mjölby framåt!