M-bloggen

Mjölby är långt från världshändelserna men våra verksamheter påverkas direkt.

Hur stärker vi skyddet för åkermarken? Interpellation

Moderata åsikter och funderingar

Här får våra ledande politiker i fullmäktige och nämnder ge uttryck för sina åsikter i olika frågor eller om livet i Mjölby kommun i allmänhet.

Mjölby 2022 04 13
Lars-Åke Pettersson

Från kris till kris

Kommunen hann inte mer än att stänga ner pandemistaben förrän det var dags för krisstab med anledning av Putins invasionskrig i Ukraina. På bara några dagar kastades vi säkerhetsmässigt tillbaka till 80-talets kalla krig. Visserligen kan väl ingen egentligen säga att vi ”inte såg det komma”. Putin fullföljer sin vision om att Ukraina ska ingå i det ryska storvälde som han vill återupprätta. Krim och de östra landsdelarna har varit invaderade sedan 2014 och ett lågintensivt krig har pågått sedan dess. Tillsammans med övriga demokratiska länder i världen protesterar vi mot det ryska övergreppet och deltar i de sanktioner som vidtas. Ukrainas kamp för sin unga demokrati är också vår kamp för frihet och demokrati och fred i Europa. Demokratiska länder krigar inte med varandra!

För Sverige innebär detta att ett nytt säkerhetsläge råder. Ett osäkerhetsläge. Vår alliansfrihet gagnar oss inte väl längre. Vi måste bli en del av västalliansen NATO. Det har vi Moderater med Liberaler, Kristdemokrater och även Centerpartister länge hävdat. Det inser nu även Socialdemokrater (med ultimatum om valfråga från M) och Sverigedemokrater. Kvar står Vänstern och Miljöpartiet med sina önsketänkande om en värld som inte finns.

Med Ukrainakrisen tydliggörs energikrisen. Beroendet av rysk olja och gas är massivt i de tunga europeiska industriländerna. Sverige som haft ett av Europas mest stabila elförsörjningssystem, har på några år med S och Mp-styrda regeringar fullständigt havererat självförsörjningen på energi. Vem tror på allvar att vi ska klara omställningen till fossilfri elproduktion med ökat elbehov på över 50% till 2040, med vindkraft? Det behövs ca 15000 vindkraftverk för att uppnå den effekten, förutsatt att det blåser… nu finns knappt 4000 i Sverige – var ska de byggas? Kärnkraften står för knappt 30 % av elproduktionen idag. Det är säker, planerbar och reglerbar kraft – vi kommer inte att klara omställningen till fossilfri energi utan kärnkraft inom överskådlig tid. Moderaterna vill satsa på att utveckla och förnya kärnkraftstekniken. Stäng inte av de verk vi har – förläng livslängden med bibehållen säkerhet.

Pandemin har medfört nya digitala arbetssätt som vi med all säkerhet kommer att fortsätta med i stor utsträckning. Under nedstängningen har vi ordentligt hunnit testa av tekniken för distansarbete och digitala möten och konferenser – det som framtidsspanare pratat om i minst 20 år. Vilka effekter detta har på arbetslivet framöver vet vi inte nu, mer än att det har etablerats och inte kommer att gå tillbaka till pre pandemi.